Zdravotní výsledky

Rentgenologické vyšetření na dysplazii kyčelního kloubu provedeno dne 02. 08. 2011 MVDr. Milanem Snášilem, Brno.

Vyhodnocení rtg snímku:                        levá A / pravá A

                                                         bez příznaků dysplazie kyčelního kloubu

 

prcd-PRA (progresivní retinální atrofie) geneticky čistá po rodičích

                 test otce                              test matky

 

Oftalmologické vyšetření ze dne 03. 03. 2013 provedené MVDr. Petrem Staňou, Vetpark, Ostrava

Vyhodnocení                                        prostá klinických příznaků typických pro dědičná onemocnění

 

Familiární nefropatie (FN—chronické selhání ledvin) geneticky čistá po rodičích

                 test otce                              test matky

 

Biochemické vyšetření hormonu štítné žlázy - thyroxin (T4canine) a hormonu hypofýzy - thyrotropin (TSH canine) ze dne 28. 02. 2013 provedené Klinickou laboratoří pro malá zvířata, odd. biochemie, odd. imunologie a cytologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Vyhodnocení                                        zpráva o biochemickém a imunologickém vyšetření

Referenční hodnoty biochemického vyšetření zde.

 

Detekce genových variant zodpovědných za zbarvení srsti psů provedené genetickou laboratoří Genomia s.r.o., Plzeň

Datum vystavení zprávy: 20. 09. 2011

Lokus E           výsledek: E/e       nese vlohu pro zlatou barvu

(s vhodným partnerem dá štěňata se zlatou barvou)

Lokus B           výsledek: B/B       nenese vlohu pro hnědou barvu

(nikdy s žádným partnerem nedá štěňata s hnědou barvou)

Lokus A           výsledek: at/at     nese vlohu pro pálení

Lokus K           výsledek: KB/KB   alely pro dominantní černou

(Lokus A je ovlivňován lokusem K. Fenotyp s pálením daný alelou at se neprojeví, pokud pes nese alespoň 1 alelu KB ð fena je nositelkou 2 genů pro pálení, ale u potomků v 1. generaci se pálení neprojeví. Při vhodném krytí se pálení může projevit až ve 2. generaci).

chovatelská stanice anglických kokršpanělů