Zdravotní výsledky

Rentgenologické vyšetření na dysplazii kyčelního kloubu provedeno dne 27. 10. 2008 MVDr. Milanem Snášilem, Brno.

Vyhodnocení rtg snímku:                        levá A / pravá A

                                                         bez příznaků dysplazie kyčelního kloubu

 

Vyšetření krve na prcd-PRA (progresivní retinální atrofie) ze dne 20. 10. 2008 provedené Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR,v.v.i., Liběchov

Vyhodnocení                                        A – clear – geneticky zdravý

 

Oftalmologické vyšetření ze dne 13. 05. 2011 provedené MVDr. Miroslavem Fagou, Veterinárna klinika pre malá a exotická zvíeratá, Trnava

Vyhodnocení                                        nevykazuje žádné klinické příznaky

 

Oftalmologické vyšetření ze dne 03. 03. 2013 provedené MVDr. Petrem Staňou, Vetpark, Ostrava

Vyhodnocení                                        není prostá klinických příznaků typických pro dědičná onemocnění - distichiasis ð nebrání chovu

 

Detekce mutace A115T v exonu 3 genu COL4A4 způsobující familiární nefropatii (FN—chronické selhání ledvin) u plemene anglického kokršpaněla metodou DNA sekvencování provedené genetickou laboratoří Genomia s.r.o., Plzeň

Datum vystavení zprávy: 08. 05. 2009

Vyhodnocení                                        mutace nebyla detekována (N/N)

 

Biochemické vyšetření hormonu štítné žlázy - thyroxin (T4canine) ze dne 28. 02. 2013 provedené Klinickou laboratoří pro malá zvířata, odd. biochemie, odd. imunologie a cytologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Vyhodnocení                                        zpráva o biochemickém a imunologickém vyšetření

Biochemické vyšetření hormonu hypofýzy - thyrotropin (TSH canine) ze dne 22. 11. 2012 provedené Klinickou laboratoří pro malá zvířata, odd. biochemie, odd. imunologie a cytologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Vyhodnocení                                        zpráva o biochemickém a imunologickém vyšetření

Referenční hodnoty biochemického vyšetření zde.

 

Detekce genových variant zodpovědných za zbarvení srsti psů provedené genetickou laboratoří Genomia s.r.o., Plzeň

Datum vystavení zprávy: 20. 09. 2011

Lokus E           výsledek: E/E       nenese vlohu pro zlatou barvu

Lokus B           výsledek: B/B       nenese vlohu pro hnědou barvu

(nikdy s žádným partnerem nedá štěňata s barvou zlatou nebo hnědou)

Lokus A           výsledek: at/at     nese vlohu pro pálení

Lokus K           výsledek: KB/KB   alely pro dominantní černou

(Lokus A je ovlivňován lokusem K. Fenotyp s pálením daný alelou at se neprojeví, pokud pes nese alespoň 1 alelu KB ð fena je nositelkou 2 genů pro pálení, ale u potomků v 1. generaci se pálení neprojeví. Při vhodném krytí se pálení může projevit až ve 2. generaci).

chovatelská stanice anglických kokršpanělů